top of page

Bærekraftighet og økonomi

Hotell

I denne oppgaven legges det frem og presenteres et interiørarkitektonisk forslag av resepsjonsområde, standardrom og HC-rom for hotellet Scandic Sjølyst.

Jeg har ved hjelp av reaserch og kreative metoder prøvd etter mitt beste evne å fremme et kreativt og bra forslag til den gitte case som svarer på oppgaven.

 

Konsept og endelig utfall i formspråket er et sammenhengende resultat av grundig arbeid før, under og etter på begynt arbeid som virker positivt til mottagers heilhetlige opplevelse av denne oppgaven.

Besvarelsen er gitt på en strukturert og hensiktsmessig måte for at oppdragsgiver/sensor skal få best mulig innsyn i arbeidet som er lagt i grunn på en enklest mulig måte.

Det er med bakgrunn av dette jeg har kommet frem til konseptet “Organic Lines”.

bottom of page