top of page

Studiokurs 4.1
Exhibition

I denne oppgaven skal det legges frem og presentere et forslag til utstillingslokale/,- med skranke i tilknytning til utstillingsdelen, samt et serveringsted gjennom å kommunisere gjennom arkitektoniske og scenografiske virkemidler. I oppgaven er det to aspekter som jeg personlig prioriteres høyt og er svært synlig; nemlig bærekraftig og universelt utformet. Besvarelsen er gitt på en strukturert og hensiktsmessig måte for at en fiktiv arbeidsgiver eller sensor skal få best mulig innsyn i arbeidet som er lagt i grunn. 

 

Jeg har jobbet mye med mennesker som er av de mer utsatte i vårt samfunn. Dette gjelder hvordan man bruker og oppfatter samfunnet vi lever i dag. Ut fra egen erfaringer bruker jeg alt jeg har lært fra et personlig perspektiv .

Oppgaven bærer et sterkt preg av at denne bygningen kan ”alle” besøke uten å i det hele drøfte om man har noe der å gjøre eller ikke. Om det er å dra å kjøpe seg en kaffe eller et glass vin eller få en sanselig opplevelse i hvilken som helst forstand. I forhold til oppgaven som er blitt tildelt har jeg valgt å tenke litt utenfor rammene som er gitt og valgt å sette et valg om å forbeholde utstillingslokalet til å ”treffe” flest mulig mennesker i samfunnet på best mulig måte.

bottom of page