top of page

Studiokurs 2.2
Kjøkken og bad

Emnet inneholder en innføring i grunnleggende konstruksjons- prinsipper. Videre skal emnet omhandle grunnleggende kunnskap om belysning, fargesystemer og materialer, tekstur og struktur, sett i en bærekraftig sammenheng

 

Etter endt emne tilegnet jeg meg grunnleggende kunnskap om:

  • Tekniske rom og tekniske installasjoner

  • Konstruksjonsprinsipper, bærende og ikke-bærende konstruksjon

  • Materialers egenskaper og bruk

  • Belysning

  • Tegne tekniske tegninger i kommunikasjon med andre faggrupper

  • Bruke NCS fargesystem

  • Ta begrunnede valg ut ifra relevant faglig kunnskap

  • Bruke belysning, farger og materialer funksjonelt og estetisk

  • Prosjektere et prosjekt gjennom tekniske tegninger og annen teknisk dokumentasjon

  • Reflektere over egen læringsprosess

.

bottom of page