top of page

Prosjekt

Plantegning, møbleringsplan, himlingsplan, gulvplan, belysningsplan produktforslag, prisinnhenting o.l

Prosjektet blir delt opp i forskjellige faser og du selv bestemmer hvor jeg skal være behjelpelig.

Fase 1 Behov og ønsker

Kartlegging, bruker- og behovsanalyse og idegenerering

Fase 2 Prosjektering

Idebearbeiding, konsept, form, farger og materialer

 

Fase 3 Detaljering og anbud

Konkrete farger, konkrete plassering av belysning

Fase 4: Ferdigstillelse

Pristilbud sendes på forespørsel

Interiørforslag Tennisveien_Side_15.jpg
Interiørforslag Tennisveien_Side_11.jpg
Interiørforslag Tennisveien_Side_09.jpg
Hasle Presentasjon_Side_12_edited.jpg
Hasle Presentasjon_Side_02.jpg
Hasle Presentasjon_Side_03_edited.jpg
Hasle Presentasjon_Side_05_edited.jpg
Hasle Presentasjon_Side_04_edited.jpg
Hasle Presentasjon_Side_06_edited.jpg
Hasle Presentasjon_Side_07_edited.jpg
Hasle Presentasjon_Side_09_edited.jpg
Hasle Presentasjon_Side_08_edited.jpg
Hasle Presentasjon_Side_12_edited_edited.jpg
Hasle Presentasjon_Side_11_edited_edited.jpg

Flere prosjekter kommer

bottom of page