top of page

Studiokurs 3.2
Showroom

I denne oppgaven skal det legges frem og presenteres et skisseprosjekt etter bestilling fra Active Brands. Jeg må med min erfaring, kompetanse og pensum legge frem et forslag som tilfredsstiller oppdragsgiver på best mulig måte. Besvarelsen er gitt på en strukturert og hensiktsmessig måte for at oppdragsgiver og sensor skal få best mulig innsyn i arbeidet som er lagt i grunn. Jeg har selv vært innkjøpsansvarlig for en liten sportskjede og drar mine erfaringer og synspunkter i alt jeg gjør under dette skisseprosjektet.

bottom of page